Loading...

Bentley Hanoi

Đội ngũ của chúng tôi

 • Phan Mạnh Hà
  Tổng Giám đốc

  024 38378888

 • Photo: Lê Sỹ Vĩnh, Giám sát bán hàng cao cấp

  Lê Sỹ Vĩnh
  Giám sát bán hàng cao cấp

  024 38378888

  016693 88888

 • Photo: Nguyễn Quang Điềng, Giám sát bán hàng

  Nguyễn Quang Điềng
  Giám sát bán hàng

  024 38378888

  098 3131 268

 • Photo: Trần Thị Lan Anh, Tư vấn bán hàng

  Trần Thị Lan Anh
  Tư vấn bán hàng

  024 38378888

  098 481 3456

 • Photo: Vũ Trường Phong, Trưởng phòng dịch vụ

  Vũ Trường Phong
  Trưởng phòng dịch vụ

  024 38378888

  01662 000 555

 • Photo: Trần Khắc Huy, Trường phòng kỹ thuật

  Trần Khắc Huy
  Trường phòng kỹ thuật

  024 38378888

  096 864 1010

 • Photo: Trương Thị Thu Hà, Trưởng phòng phụ tùng - bảo hành

  Trương Thị Thu Hà
  Trưởng phòng phụ tùng - bảo hành

  024 38378888

  098 585 1488