Our dealership team - Bentley Hanoi

Mr. Phan Mạnh Hà
Mr. Phan Mạnh Hà
Tổng Giám Đốc
Mr. Lê Sỹ Vĩnh
Mr. Lê Sỹ Vĩnh
Trưởng phòng Kinh Doanh
+8498 280 9999
Mr. Đào Trung Vân
Mr. Đào Trung Vân
Trưởng phòng Kinh Doanh
+84 98 378 7939
Mr. Vu Truong Phong
Mr. Vu Truong Phong
Trưởng phòng Dịch vụ Sau bán hàng
+84 362 000 555
Mr. Nguyễn Hữu Mạnh
Mr. Nguyễn Hữu Mạnh
Tư vấn bán hàng
+84 98 211 3246
Mr. Sầm Bảo Long
Mr. Sầm Bảo Long
Tư vấn bán hàng
+84 90 308 8911
Mr. Vũ Thanh Tùng
Mr. Vũ Thanh Tùng
Tư vấn dịch vụ
+84 91 656 6561